Productes típics Sildaus


Entre els productes típics de les terres sildaves que podem destacar nomenaríem els següents:

Aigua mineral de Sant Wladimir

Sildàvia® és un país on les terres són banyades per rius i afluents molt cabalosos, fet que provoca que el subsòl del país estigui ple de corrents subterranis.

Aquests corrents emanen a la superfície en forma de fonts naturals, fet que ha donat peu a una indústria molt fructífera del tractament, embotellament i comercialització, amb un èxit en les exportacions més que considerable.

Aigua de San Wladimiro, Klow. Proveïdor oficial de la casa reial.

Foto Jonathan-J-Castellon on Unsplash


Fabricació de Violins

Instrument de corda. La seva fabricació i comercialització fan d’aquest element sonor un dels actius culturals més importants de Sildàvia®. Hereus de la famosa escola de Cremona la qual va ser liderada per Claudio Monteverdi, han fet que la tradició sildava durant segles de la seva fabricació sigui un baluard de prestigi per al país.

El fred dels hiverns sildaus fa que la fusta dels seus boscos d’aurons i avets, utilitzada per a la seva fabricació, provoqui en els seus violins una sonoritat acústica comparada amb els dels famosos Stradivarius i Guarneri.

Natura morta amb violí i certificat sildau. Oli sobre tela.

Imatge: Europeana


Indústria de la fusta

Els boscos sildaus nodreixen a tota la seva població d’un producte altament necessari per a la construcció de cases i altres menesters. Estem parlant de la indústria de la fusta, la qual és alimentada per la tala d’arbres d’aquests boscos i la seva manufactura.

Troncs de fusta sildava. Foto Unsplash