La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es SYLDAVIA_ICO02BLUE2.png

El D.N.I. de Sildàvia®


Què és el D.N.I.  del Regne de Sildàvia®

El D.N.I del Regne de Sildàvia® és el document que determina la nacionalitat del titular.

Document personal, individual i intransferible que acredita aquesta nacionalitat amb tots els seus drets i deures.

Mostra del D.N.I. de Sildàvia® imprès a dues cares i plastificat

Característiques del D.N.I  del Regne de Sildàvia®

Aquest document en forma de carnet mesura 8,5 cm x 6,5 cm. Imprès a dues cares i plastificat mitjançant encapsulament.

A la cara hi ha l’escut del  Consolat acompanyat del seu lema consular. Al dors fotografia i dades personals del titular que té  aquesta nacionalitat.

Dors i cara del D.N.I. de Sildàvia

Sol·licita aquí el teu D.N.I. de Syldavia®