Cantonet Galerie, com a Consolat Honorari de Sildàvia a Barcelonnie, gaudeix del privilegi d’expedir passaports a les persones que desitgin la nacionalitat sildava i així poder gaudir de la Recepció Institucional en honor de Sant Wladimir, entre moltes altres activitats.

El passaport de Sildàvia


Des del Consolat Honorari de Sildàvia a Barcelonnie tenim l’honor, entre altres activitats, de poder expedir el passaport del ‘Royaume de Syldavie¨ a tots els “tintinaires” interessats a accedir a aquesta nacionalitat fictícia, mitjançant la validació de segell consular i la rúbrica personal del Cònsol de la ciutat de Barcelona.

L’oficialitat que li atorga el segell i la rúbrica consular donen a aquest passaport la validesa internacional per poder viatjar a tots els països imaginaris que Hergé va desenvolupar a les aventures de Tintín

Avui dia podem incloure entre aquests països a l’Estat de Bordúria, país amb el qual s’han normalitzat i apaivagat les relacions territorials i comercials mitjançant la noble pràctica de l’esport (futbol sala) entre ambdós països.

Detall de la coberta i de l’interior del passaport

El passaport i el seu contingut:

  • La primera pàgina es compon d’un Codi d’honor el qual el signa i segella el consolat.
  • La segona pàgina incorpora el número de passaport registrat.
  • La tercera pàgina està destinada a omplir totes les dades de l’interessat inclosa una foto personal de carnet, signada personalment per l’interessat.
Detall interior passaport

Dues pàgines més estan en blanc perquè puguin ser segellades pels diferents consolats de ciutats amb representació consular sildava.

L’últim full consisteix en unes condicions generals d’ús i propietat del passaport.

Mides: 8,2 cm. X 11,8 cm.

Sol·licita el teu passaport